Diagnosi de Ponent

ponent

#1

Ponent és una ciutat llunyana i terres de pagès: res més per molts. El país que volem, però, és un país cohesionat territorialment i social, on tothom tingui dret als mateixos serveis, que combati l’èxode juvenil i la desigualtat de gènere, un país amb una nova ètica política, social i econòmica basada en el bé comú. Des de Ponent, volem passar de la Catalunya-ciutat centrada en Barcelona a la Catalunya-país, equilibrada, ben comunicada, que aposta per estratègies que fixen la població en les àrees en procés de despoblació i que incentiven la reactivació econòmica, la cohesió social i la innovació cultural.