Problematica Entitats Municipals Descentralitzades

ponent

#1

Sant Llorenç de Montgai és un poble de la comarca de la Noguera província de Lleida que esta agregat al municipi de Camarasa i que disposava fins els anys seixanta del segle passat d’una entitat descentralitzada que li permetia una alta autonomia en la gestió del dia a dia.
Degut a la iniciativa de la gran majoria del seu veïnat i a les pròpies particularitats del poble, es en el 2012 que comença el procés per formalitzar una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD)per Sant Llorenç de Montgai i sempre d’acord amb l’Ajuntament de Camarasa. Municipi, el de Camarasa, que ja disposa actualment d’una EMD en funcionament en el seu terme municipal (Fontllonga).
Els tràmits administratius, comunicacions i reunions amb el veïns del poble comencen i continuen durant els exercicis 2012-2013 i un cop feta la memòria per demanar l´ EMD es presenta a l’Ajuntament de Camarasa. Aquesta sol·licitud d’EMD és aprovada per la totalitat dels membres i partits que en formen part.
Però coincidint amb el període dels tràmits per demanar l’EMD per Sant Llorenç de Montgai és el govern de l’Estat Espanyol que tramita a mitjans del 2013 una nova normativa, molt mes restrictiva, sobre administració municipal que afecta especialment a les futures EMD. Aquesta nova normativa concretament té efectes retroactius i diu que sols poden ser aprovades noves EMD les que hagin començat els tràmits a nivell d’acords municipals fins al 2012 i nosaltres a pesar de que barem començar i tenim documents en el 2012, tenim l’entrada de la sol·licitud a nivell municipal en el 2013, per lo que ens afecta directament.
A pesar d’aquesta nova llei, restrictiva, de l’Estat Espanyol nosaltres continuem amb els tràmits i presentem la memòria per la futura EMD a la Generalitat durant l’exercici 2014 . La Generalitat un cop analitzada la memòria ens confirma que complim plenament amb tots els requisits per demanar la EMD i que per la seva part no hi ha cap problema. Si fos per ells ja ens concedirien l’EMD per Sant Llorenç de Montgai però que degut a la nova llei Estatal i a que la Generalitat no té autonomia en la gestió municipal, l` EMD queda en “estan bai” fins a nova ordre.
Transcorregut tot aquest període de temps fins avui i sense noves noticies per part de la Generalitat, a pesar de haver-los visitat en diferent es ocasions, demanem l’acceleració de la tramitació i el que puguem disposar d’aquesta EMD que tan ens ajudarà en la gestió i millora en els serveis par al nostra veïnat.
Cal dir que Sant Llorenç de Montgai és un poble amb un gran interès turístic present i de futur, pot disposar d´una total autonomia financera, té un centre d’aprenentatge educatiu – CdA- amb una gran participació d’alumnes, un centre d’estudis arqueològic portat per la Universitat Central de Barcelona i moltes més activitats tal com informen en la memòria. Actualment el poble té una molt alta natalitat i una molt bona proporció de població jove establerta. Tenim unes molt bones perspectives de futur com a poble que voldríem millorar amb aquesta proposta d’EMD que formalitzem.

Cordialment:
Plataforma EMD de Sant LLorenç de Montgai


#2

Mancances a Santllorenç :
Primer la manca de ser EMD.
Problemes amb potabilitzar el aigua i subministrament.
Tampoc tenim depuradora.
Falta d’espai per la gent gran, nens i associacions. No tenim local ja que part del casal està ocupat per ensenyament. Zona del casal i pista en mal estat i inseguretat.
Carretera LV9047 de Santllorenç a camarasa mal estat i no compleix normativa de seguretat.
Sistema il.luminacio i clavegueram antic.
Falta de projecte en treball del turisme, cultural sent zona belica (batalla del segre), nerardentals amb UAB, CDA, zona de fauna, cap punt de informació i poca senyalització, serveis mínims de banys i dutxes per concursants de les curses i la gran quantitat de turisme q rep el poble (64.000 turistes censats en tres restaurants, alberg, escola del CDA, centre arqueològic, curses, transsegre,…) per un poble de 192 habitants.
No es possible veure la televisió, TV3 i més canals, molt mala senyal.
Mala cobertura de telefono, només amb moviestar i es 2G. Gent gran i mares depenen del telèfon mes q ningú.
En algunes d’aquestes mancances estem esperant ajudes de diputació (gràcies i menys mal d’ells). En altres estem a la espera de fer projectes i buscar subvencions…