Recuperar el litoral

comarques-gironines

#1

El litoral gironí ha estat objecte de l’especulació salvatge i objecte de negoci que han cimentat tots els quilòmetres de platges i penya-segats possibles. Aquesta pressió, rebaixada durant la crisi immobiliària, torna avui amb els nous projectes basats en la cultura del totxo als municipis costaners, amb els projectes en tràmit de noves urbanitzacions, hotels, ports i la pressió sobre el litoral de la Costa Brava. És necessari adoptar mesures per protegir la costa i garantir un equilibri entre les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen, principalment el turisme i la pesca, i la recuperació del seu equilibri natural i paisatgístic. Per això cal apostar per la desclassificació del litoral que encara no ha estat urbanitzat, una moratòria en la construcció de nous ports, una gestió global de les platges i espais protegits i prohibir activitats que puguin amenaçar-ne el futur com les prospeccions marines.


#2

Cal desenvolupar els plans especials i els instruments de gestió dels Espais de Interes Natural del Litoral i crear noves reserves marines com ara les previstes a la Costa Brava Centre.