Educació i coneixement

ponent

#1

Cal potenciar el paper de la Universitat de Lleida com a pol d’atracció, en els àmbits lligats a la investigació i producció agroalimentària i a les tecnologies, però també en les ciències socials i les humanitats, tan lligades al patrimoni cultural i natural. Cal vetllar per la construcció d’escoles i instituts, per la creació de centres d’educació especial, pel transport i el servei de menjador compromès amb els nuclis agregats i per la continuïtat d’aquelles escoles rurals o línies en perill d’extinció, fet que posa en risc la continuïtat de molts nuclis de població.