Reconeixement de la Vegueria del Penedès

penedés

#1

Ara venen nous aires amb el reconeixement de la Vegueria del Penedès en la futura organització territorial de Catalunya i en el desenvolupament del Pla territorial corresponent. Les persones que vivim i treballem al Penedès hem de saber aprofitar aquesta oportunitat, llargament lluitada, perquè la nostra veu sigui escoltada; i puguem gestionar autònomament els recursos del territori per millorar la qualitat de vida, l’equitat, la cooperació, la solidaritat, la cultura comuna i el benestar de la ciutadania. Volem deixar de ser un territori ombrívol i perifèric, per esdevenir un territori assolellat, cohesionat, alhora cèntric i ròtula entre Barcelona i Tarragona.


#2

Històricament s’ha partit per un model centralista, i s’han anat superposant les diferents estructures institucionals. Fins a 8 nivells que estan soportats per despesa pùblica. La creació d’un nou model territorial ha d’estar alineats en el model europeu que es vol de regions. S’ha de recolzar la veguería però no com un nou model de superposiició sino substituint els actuals.

S’ha de Fugir del papel geografic que suposa la vegueria, n’hi ha altres elements que conviuen per exemple el paper electoral, reivindicar el pes de la mateixa. N’hi ha una realitat socio economica diferent en els territoris, aíxí com l’econòmica, i els models productius.(Turisme, industrials,etc) Cercar els elements coincidents.
En la veguería ha d’haver-hi igualtats de condicions. Tots tinguem les mateixes capacitats per poguer creixer.


#3

Proposta de canvi: eliminar “volem deixar de ser un territori ombrívol (…) un territori asolellat”. Canviar"…ròtula entre les vegueries de la Regió Metropolitana de Barcelona, Camp de Tarragona, Ponent i Comarques centrals".