Àrea Metropolitana

regió-m-barcelona

#1

Cal fer una proposta sobre l’Àrea o Ciutat metropolitana, és a dir la ciutat plurimunicipal però real, que és una ciutat relativament compacta, una aglomeració. Cal un govern metropolità amb una estructura representativa que doni el mateix pes als altres municipis i la ciutat central. Per raons de coherència funcional i de redistribució social, per fer possible polítiques de sostenibilitat eficaç i per garantir la igualtat o justicia urbanística com per exemple centralitats potents en els municipis perifèrics. La capital de Catalunya ha de ser un model plurimunicipal d’integració ciutadana i de participació política.


#2

Crec que el Baix Llobregat, donat que només forma part de l’Àrea Metropolitana només algunas poblacions, hauria de tenir entitats pròpia per moltes raons: nombre d’habitants, industrialització, dificultats territoriales a causa del trincar del territori per donar servei a Barcelona, importància del para agrari…