Una societat veritablement inclusiva

comarques-gironines

#1

Les comarques gironines acullen una àmplia diversitat de població, en termes de riquesa cultural però també en termes de desigualtat econòmica i social. Un projecte que defensi un nou país en comú implica, necessàriament, lluitar contra les desigualtats existents i prioritzar l’aprenentatge recíproc entre les diferents cultures presents al territori a partir de condicions d’igualtat en el diàleg i l’intercanvi. És per això que resulten prioritàries polítiques que permetin la qualitat i la igualtat efectiva en l’accés als recursos i serveis comuns (educatius, sanitaris, habitacionals, subministres energètics, culturals, l’ús de l’espai públic, etc.), sense que ni la procedència, el gènere, la situació administrativa ni tampoc el lloc on es visqui pugui ser un criteri de diferenciació.


#2

•coordinació efectiva entre serveis públics i ONG’s.

•A les comarques gironines els problemes d’accés a l’habitatge són
importants i amb una certa especificitat. A les que es viuen a la capital
i a la resta de ciutats, s’hi afegeix les de les ciutats i pobles on la
demanda de segona residència i turística encara restringeixen l’oferta. La
recuperació, degudament revisats i posats al dia, els diferents projectes
d’Àrees Residencials Estratègiques ja aprovats pot ser una bona resposta
en alguna d’aquestes àrees.

•Implantar protocolos de acceso a las ayudas y servicios sociales basadas en estudios de realidades Municipales garantizador de la universalidad,la transparencia y la igualdad en los tramites y las concesiones finales.

•Fomentar la reinserció dels presos i fomentar el treball pels discapacitats.