Un model sanitari públic català que equilibri tot el territori

ponent

#1

Menys població no pot representar una infradotació crònica que comporti més esperes, més desplaçaments i haver d’optar per serveis privats. Cal unificar els recursos públics, però ens oposem al Consorci i a qualsevol intent de privatització. Cal millorar els horaris dels CAP rurals, reobrir els que s’han tancat, recuperar personal i remeiar el col·lapse d’urgències de l’Hospital Arnau de Vilanova i el tancament de llits.