Polítiques d'habitatge i de sòl

regió-m-barcelona

#1

Garantir l’habitatge digne a tothom i protegir de l’expulsió a la població resident més vulnerable. Dissenyar polítiques metropolitanes coordinades que permetin mobilitzar el parc d’habitatges privats buits, promoure un parc d’habitatges públics i/o promoure nous règims de tinença per tal de dotar a la col·lectivitat d’una quantitat suficient d’habitatge social que permeti actuar davant de les emergències. Rehabilitar integralment barris i edificis de manera continua, i dissenyar polítiques urbanístiques i fiscals que incideixen sobre els preus de mercat per lluitar contra la segregació i la gentrificació.


#2

De verdad se puede conseguir ? a todos ? el problema de vivienda es gigante, cuantas viviendas publicas se tienen que construir al año para que un 80% de la población pueda acceder a ellas ? ( y no digo un 0,00001% a través de sorteos, sino un 80% mínimo)


#3

Crec que amb una acció massiva decidida rapida i urgent, amb campanyes dinamitzadores de grups i cooperatives, organitzarien els afectats per els lloguers, involucra’n los en el problema de la vi venda.
Els lloguers o cuot as mensuals amb se cio de us, de solars i remodelació de pisos vells, seriant mes favorables que els lloguers restrictius i cars convencionals… Donarien treball i millorarien las fincas i tb els consums energètics. I obririen expectatives, ampliant la oferta real de vi venda…:-I