Organització   REGLAMENT MARC d'elecció de llistes electorals


Definición de la categoría REGLAMENT MARC d'elecció de llistes electorals (1)
CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ DE LLISTES ELECTORALS (PRIMÀRIES): article 13. Eleccions per llistes electorals municipals (11)
CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ DE LLISTES ELECTORALS (PRIMÀRIES): article 14. Eleccions per la resta de llistes electorals (8)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 11. Règim i procediment sancionador en els processos electorals interns (2)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 5. Sistemes d’elecció (4)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 12. Mecanismes i garanties per a l’adaptació del present reglament marc a les diverses situacions territorials i locals (2)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 2. Convocatòria d’eleccions (2)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 1. Priorització dels principis generals (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 3. Dret a vot i cens electoral (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 4. Drets i requisits per presentar candidatures (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 6. Campanya electoral (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 7. Votacions (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 8. Proclamació i comunicació dels resultats (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 9. Terminis (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 10. Òrgans i mecanismes de control i suport (1)