CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ DE LLISTES ELECTORALS (PRIMÀRIES): article 13. Eleccions per llistes electorals municipals


#1

13.a. Què es tria? (equips que s’escullen)

 • Cap de llista + equip de govern. Un total del 50% de la llargària de la llista electoral a confeccionar (arrodonint per excés)
 • La resta de la llista haurà d’integrar diversitat territorial, sectorial i de perfils; i serà aprovada per la Comissió Executiva local o la Coordinadora local (si n’hi hagués) i ratificada per l’Assemblea local

13.b. Requisits de les candidatures en equip

 • S’hauran de presentar equips en llistes ordenades del mateix nombre de persones que places a cobrir
 • Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones, ordenades d’acord al disposat a la Llei Orgànica del Règim Electoral General
 • Explicar el projecte que plantegen com a equip, garantint la presència de perfils suficients per donar resposta a les tasques, funcions i responsabilitats previstes

13.c. Presentació d’avals

 • Es convocarà una Assemblea local en la qual les diferents candidatures demanaran l’aval per presentar-se
 • L’Assemblea local podrà avalar a totes o algunes de les candidatures
 • La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de 3/4 parts de l’Assemblea local

13.d. Tipus de llistes, vot, recompte i assignació
Llistes tancades, ordenades i completes

 • 1 vot per votant (es vota a llistes i es pot votar en blanc)
 • La Comissió Executiva local o la Coordinadora Local (si n’hi hagués) haurà d’acordar per majoria qualificada de 3/4 el sistema d’assignació:
 • MODEL A: Assignació a la llista més votada
 • MODEL B:
  Assignació de llocs proporcional [sistema Sainte-Laguë]
  Umbral per entrar al repartiment: 20% dels vots

13.e. Correccions i resultats definitius [només en el cas del model B]
S’hauran d’aplicar correccions de gènere:
i) A la llista ha d’haver-hi, com a mínim, un 50% de dones; ordenades d’acord al disposat a la Llei Orgànica del Règim Electoral General
ii) Si el resultat és diferent, s’ha de modificar per a garantir els criteris anteriors
iii) En cas d’empat s’aplicaran sistemes d’acció positiva cap les candidatures de dona


#2

“La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de ¾ de l’Assemblea local.” [Pàg 21 Article 13 .C]

Esmena: “ La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de 9/10 parts de l’Assemblea local. “


#3

Esmena: [Retirar el Model A]. Model B: Assignació de llocs proporcional [sistema Sainte-Laguë. Umbral per entrar al repartiment: 5% vots.”

Motivació: El model A exclou la resta de llistes. Al Model B, el 20% exclou les llistes minoritàries i dificulta la proporcionalitat plantejada a través del model d’assignació de llocs.


#4

Esmena: (Primer punt) Suprimir “i completes”
Esmena: (Últim punt) Substituir-lo sencer (incloent-hi els seus subpunts) per “Assignació de llocs proporcional [sistema Hare]”


#5

“● S’hauran de presentar equips en llistes ordenades del mateix nombre de persones que places a cobrir
● Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones, ordenades d’acord al disposat a la Llei Orgànica del Règim Electoral General
● Explicar el projecte que plantegen com a equip, garantint la presència de perfils suficients per donar resposta a les tasques, funcions i responsabilitats previstes “

Esmena: Suprimir “del mateix nombre de persones que places a cobrir”


#6

esmena de modificació.

**13.d. Tipus de llistes, vot, recompte i assignació

**Llistes obertes

 • 5 vot per votant (es vota als candidats o candidates i es pot votar en blanc)

Assignació de llocs serà proporcional a la quantitat de vots rebuts per cada candidat o candidata.
Umbral per entrar al repartiment: 5% dels vots.
El primer lloc de la llista s’escollirà per consens en l’assemblea del Comú.
Un cop escollit el primer lloc de la llista es farà la correcció de gènere.


#7

Esmena: La denegació de l’aval haurà de ser justificada i explicada amb detalls dels motius que ocasionen la denegació, i adoptada per 3/4 parts de l’assemblea local (o no, si es decideix finalment no denegar-la, després del necessari debat i reflexió en l’assemblea local).


#8

Observació: com a inscrita del sexe femení els ràtios del 50% de dones a les llistes ho acullo amb els braços oberts. Però que aquest paràmetre no limiti o impedeixi confeccionar o participar en una candidatura electoral.


#9

Afegir un nou model
Llistes tancades, ordenades i completes per Llistes obertes i desbloquejades.
Assignació de llocs proporcional [sistema Sainte-Laguë]

Justificació:

Existeixen municipis on s’han fet amb èxit primàries obertes sense condicionaments. Moviments com el 15M o Democracia Real Ya! reclamaven sistemes electorals més oberts i flexibles.

Radicalitat democràtica no concorda amb limitar molt les possibilitats de tria dels electors. Un reglament supramunicipal no hauria de limitar ni restringir la radicalitat democràtica que ja s’ha aconseguit a alguns municipis.

És positiu que es presentin equips atès que orienta als electors, però s’ha de fer compatible amb la possibilitat de triar amb més llibertat d’elecció.


#10

Proposta de modificació:
En la tercera línia de l’apartat d:
Substituir “La Comissió Executiva o la Coordinadora Local…” per “La Assemblea Local…”.


#11

d. Tipus de llistes, vot, recompte i assignació
● Llistes obertes
● n vot per votant , com membres a escollir votar en blanc)
● Assignació de llocs al òrgan segons resultats.
RAONAMENT : Les llistes planxa han demostrar el seu caràcter poc democràtic, i alhora que per ser l’òrgan màxim de direcció han de comptar amb la representativitat directa que sols es pot donar per la votació individual.