CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ DE LLISTES ELECTORALS (PRIMÀRIES): article 14. Eleccions per la resta de llistes electorals


#1

14.a. Què es tria? (equips que s’escullen)

 • Un total del 50% de la llargària de la llista electoral a confeccionar en cada circumscripció (arrodonint per excés).
 • La resta de la llista de cada circumscripció haurà d’integrar diversitat territorial, sectorial i de perfils; i serà aprovada pel Consell Nacional i ratificada per l’Assemblea Nacional.
 • Igualment serà aprovat pel Consell Nacional i ratificat per l’Assemblea: la persona que es proposa com a presidenciable i d’altres possibles càrrecs institucionals als quals pugues optar la formació (senador/es per designació autonòmica; etc.)

14.b. Requisits de les candidatures en equip

 • S’hauran de presentar equips en llistes ordenades del mateix nombre de persones que places a cobrir
 • Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones, ordenades d’acord al disposat a la Llei Orgànica del Règim Electoral General
 • Explicar el projecte que plantegen com a equip, garantint la presència de perfils suficients per donar resposta a les tasques, funcions i responsabilitats previstes

14.c. Presentació d’avals

 • Es convocaran Assemblees Territorials conjuntes dels àmbits corresponents a les circumscripcions, en les quals les diferents candidatures demanaran l’aval per presentar-se
 • Les Assembles podran avalar a totes o algunes de les candidatures
 • La denegació de l’aval haurà de ser motivada i adoptada per una majoria qualificada de 3/4 parts de l’Assemblea Territorial

14.d. Tipus de llistes, vot, recompte i assignació

 • Llistes tancades, ordenades i completes
 • 1 vot per votant (es vota a llistes i es pot votar en blanc)
 • El Consell Nacional haurà d’acordar per majoria qualificada de 3/4 el sistema d’assignació:
 • MODEL A: Assignació a la llista més votada
 • MODEL B:
  Assignació de llocs proporcional [sistema Sainte-Laguë]
  Umbral per entrar al repartiment: 20% dels vots

14.e. Correccions i resultats definitius
S’hauran d’aplicar correccions de gènere:
i) A la llista ha d’haver-hi, com a mínim, un 50% de dones; ordenades d’acord al disposat a la Llei Orgànica del Règim Electoral General
ii) Si el resultat és diferent, s’ha de modificar per a garantir els criteris anteriors
iii) En cas d’empat s’aplicaran sistemes d’acció positiva cap les candidatures de dona


#2

● Llistes tancades, ordenades i completes
● 1 vot per votant (es vota a llistes i es pot votar en blanc)
● El Consell Nacional haurà d’acordar per majoria qualificada de 3/4 el sistema d’assignació:
○ MODEL A: Assignació a la llista més votada
○ MODEL B:
■ Assignació de llocs proporcional [sistema Sainte-Laguë]
■ Umbral per entrar al repartiment: 20% dels vots”

Esmena: Suprimir “i completes”.
Esmena: (Últim punt) Substituir-lo sencer (incloent-hi els seus subpunts) per “Assignació de llocs proporcional [sistema Hare]”


#3

“● S’hauran de presentar equips en llistes ordenades del mateix nombre de persones que places a cobrir
● Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones, ordenades d’acord al disposat a la Llei Orgànica del Règim Electoral General
● Explicar el projecte que plantegen com a equip, garantint la presència de perfils suficients per donar resposta a les tasques, funcions i responsabilitats previstes.”

Esmena: (Al primer punt) suprimir “del mateix nombre de persones que places a cobrir”


#4

Un altre model a discutir és tenir llistes obertes i votació amb VUT (Vot Únic Transferible), sistema que dóna més llibertat de vot, és proporcional si els electors voten majoritàriament en llistes, i tendeix a escollir les persones que generen més consens.

Sigui com sigui, els umbrals no hi han de ser mai, són el contrari a la radicalitat democràtica que surt als principis de la organització.


#5

També pot ser interessant triar el número 1 de la llista de forma separada de la resta quan es visualitzi molt més a nivell electoral, per exemple a la Generalitat.


#6

Les llistes tancades, entenent que han estat elaborades des de cada grup de cada territori de forma oberta i llure, permeten una millor cohesió del grup i per tant més enteniment i una millor dinàmica de trebal.


#7

En aquest cas l’efecte secundari és que no hi ha diversitat. Prefereixo llistes obertes. No cal tenir-ne por. Les millors candidates per norna general són triades igualment


#8

d. Tipus de llistes, vot, recompte i assignació
● Llistes obertes
● n vot per votant , com membres a escollir votar en blanc)
● Assignació de llocs al òrgan segons resultats.

RAONAMENT : Les llistes planxa han demostrar el seu caràcter poc democràtic, i alhora que per ser l’òrgan màxim de direcció han de comptar amb la representativitat directa que sols es pot donar per la votació individual.