Organització   REGLAMENT MARC d'elecció d'òrgans interns


Definición de la categoría REGLAMENT MARC d'elecció d'òrgans interns (1)
Comentaris globals als reglaments (1)
CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ D’ÒRGANS INTERNS: article 15. Eleccions a la Comissió Executiva Nacional i el Consell Nacional ( 2 ) (25)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 4. Drets i requisits per presentar candidatures (6)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 3. Dret a vot i cens electoral (4)
CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ D’ÒRGANS INTERNS: article 13. Eleccions a les Comissions Executives Locals (3)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 9. Terminis (2)
CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ D’ÒRGANS INTERNS: article 14. Eleccions a les Comissions de Coordinació Territorial i els Consells Territorials (2)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 2. Convocatòria d’eleccions (2)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 1. Priorització dels principis generals (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 5. Sistemes d’elecció (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 6. Campanya electoral (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 7. Votacions (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 8. Proclamació i comunicació dels resultats (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 10. Òrgans i mecanismes de control i suport (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 11. Règim i procediment sancionador en els processos electorals interns (1)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS: article 12. Mecanismes i garanties per a l’adaptació del present reglament marc a les diverses situacions territorials i locals (1)
CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ D’ÒRGANS INTERNS: article 16. Eleccions a la Comissió de Garanties i la Comissió de Comptes (1)