CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ D’ÒRGANS INTERNS: article 15. Eleccions a la Comissió Executiva Nacional i el Consell Nacional


#21

article 15. Eleccions a la Comissió Executiva Nacional i el Consell Nacional
MODIFICACIÓ :
118 persones -> 58 persones

RAONAMENT : Una organització que es vol estructurar de baix cap a d’alt no pot tenir el màxim òrgan entre Assemblees on els territori està clarament en minoria, cal una major i clara representació dels territoris. Per altra banda amb els números presentats el Consell Nacional seria de 230 persones, absolutament desproporcionat.
MODIFICACIÓ :


#22

MODIFICACIÓ :
Requisits individuals Requisits individuals per a poder presentar-se de forma individual o per formar part d’una candidatura en equip:
● Els recollits als articles 4.1.a a 4.1.f
● Tenir la condició de persona inscrita en el moment de presentació de la candidatura
RAONAMENT : Als òrgans de direcció nacional cal que es pugui presentar de forma individual, en cas contrari, el requisit de fer equips amb el 50% mínim, o sigui, més de 30 persones, impedirà la participació de moltes persones que voldrien ser-hi.


#23

Presentació d’avals
Eliminar els avals per les candidatures individuals, i alhora rebaixar els percentatges al 10%
RAONAMENT : Amb les condiciones que es plantegen als reglament, serà pràcticament impossible participar de forma individual o en equips que siguin molt locals.


#24

f. Tipus de llistes, vot, recompte i assignació
● Llistes obertes
● n vot per votant , com membres a escollir votar en blanc)
● Assignació de llocs al òrgan segons resultats.

RAONAMENT : Les llistes planxa han demostrar el seu caràcter poc democràtic, i alhora que per ser l’òrgan màxim de direcció han de comptar amb la representativitat directa que sols es pot donar per la votació individual.


#25

APORTACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 15 DEL REGLAMENT DE PROCESSOS ELECTORALS INTERNS

En l’apartat de representants territorials al Consell Nacional es proposa incrementar el nombre de representants de la Catalunya Central, de 4 a 6; incrementant així el total de representants territorials en aquest òrgan.

Justificació
A la Catalunya Central la definim en el nostre ideari polítc, en els següents termes: “més que una unitat geogràfica, viscuda social i políticament, les comarques centrals, esdevenen un mosaïc de realitats territorials que comparteixen déficits”. Efectivament aquesta diversitat, 5 comarques amb realitats territorials prou diferents, entenem que ha de ser reflectida en una major respresentació.
Aquesta proposta de major representació al CN es veu reforçada encara més si tenim en compte les dades de població: Segons L’IDESCAT el 2017, l’àmbit territorial de la Catalunya Central, hi viuen 398.767 habitants. Xifra molt similar al nombre d’habitants de la comarca del Vallès Oriental (403.259) per la qual en aquest article del reglament es fixen 6 representants al Consell Nacional.
En definitiva, incrementant les persones representants a 6 posem definitivament l’equitat territorial i de població d’aquesta Vegueria, en els termes que es mereix.