Organització   DISPOSICIONS


Definición de la categoría DISPOSICIONS (5)
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: Primera. Reconeixement d'espais orgànics existents (20)
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: Tercera. Constitució d'espais i òrgans locals (14)
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: Quarta. Constitució d'espais i òrgans supramunicipals (5)
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES: Segona. Persones inscrites en la modalitat d'activistes (4)
DISPOSICIONS ADDICIONALS: Primera. Modificació i desplegament dels presents estatuts (3)