Definición de la categoría DISPOSICIONS


#1

Les disposicions adicionals regulen com es poden modificar i desenvolupar els presents estatuts.
Les disposicions transitòries regulen com anar implementant el model organitzatiu que descriuen els estatuts.


Disposicions transitories
#2

En l’apartat de disposicions transitòries, així com es fa referència a l’adaptació d’espais locals existents a la nova realitat de CatComú, trobo a faltar alguna referència a l’adaptació a aquesta nova realitat per part dels partits polítics que s’hi han integrat. Es mantindran espais paral·lels de militància, debat, rendiment de comptes i decisió? quant temps? etc…


#3

Afegir a les disposicions transitòries una nova disposició cinquena

Creació de corrents de pensament i de plataformes. Quan un nombre de persones d’inscrites a Catalunya en Comú tinguin un interès específic en defensar o promoure un conjunt de propostes o d’idees que no queden recollides per cap de les àrees d’interès o dels grups de treball existents, aquestes persones es podran constituir en una corrent de pensament o plataforma per poder donar a conèixer les seves propostes entre els integrants de Catalunya en Comú.


#4

Estic bastant en contra de la proposta, la creació de corrents el que pot acabar fent és tensionar l’organització tenint dos corrents antagònics, per exemple independentistes i federalistes. Crec que els debats es guanyen a les assemblees, no amb corrents tensionant l’organització. D’altre manera, i el que seria un drama absolut, és que els partits o gent dels partits que integren CatComú cadascú fes una corrent. Cal fraternitat entre idees diferents i consensos on ens trobem còmodes dins del nostre ideari, i sobretot, acabar amb les lògiques de coalició o de fragmentació.


#5

No crec necessari que per defensar propostes i idees calgui constituir corrents, i regulades per estatuts. Sí que és important que s’habilitin mecanismes per a que davant de qualsevol tema, tant les persones inscrites com les que formen part del Consell, puguin treballar propostes conjuntes i argumentacions col·lectives. Però per això no cal institucionalitzar corrents. Hi ha moltes eines de treball virtual col·lectiu que permeten coordinar-se dins de la comunitat per promoure accions i idees, i que permeten treballar conjuntament amb la gent amb qui et posis d’acord en cada moment (en canvi les corrents institucionalitzades t’agrupen en una part, quan potser per un altre tema estàs en una altra…)