Una ètica democràtica

ètica-transparència

#1

Reivindiquem l’ètica que posa l’interès comú per sobre del guany a qualsevol preu i que ignora els efectes socials, ambientals i humans. Una ètica vinculada a l’arrel de concepte de democràcia, el “demos” (poble) i “cràcia” (poder). La democràcia al nostre país és dèbil amb greus dèficits i deficiències. Fem una crida a recuperar la política perquè el que està en qüestió és la confrontació entre política i mercat, entre democràcia i elit econòmica. Necessitem més política, i no menys, però una política diferent, entesa com el poder de la gent. Per això, proclamem que la nostra principal arma és la democràcia, com una eina revolucionària enfront de les elits que s’han apropiat de la sobirania. L’aposta per una democràcia real és una finalitat en sí mateixa, una democràcia plena i no abstracta implica més participació decisòria de la ciutadania i la coresponsabilitat en tots els assumptes de la comunitat. Comporta retornar a la paraula democràcia tot el seu valor transformador i emancipador.


#2

Un post fue trasladado al siguiente tema: Una deliberació informada