Un model d’atenció social eficaç, preventiu i flexible

serveis-socials

#1

Els serveis socials han de contribuir a donar resposta adequada a les necessitats socials del ciutadà. Han de fomentar la cura de les persones més vulnerables tant per la falta d’autonomia com a conseqüència del creixement de les desigualtats. Els serveis socials han de repensar el seu paper, enfortir la xarxa de serveis per poder abordar l’emergència social i alhora, poder treballar la prevenció de l’exclusió social amb persones, famílies i comunitats des d’una perspectiva de drets socials.


#2

Proposo anar cap a una text més empoderador i menys assitencial, es podria substituir per alguna cosa així:

Els serveis socials han de facilitar les eines i serveis necessaris perquè tota persona puguin desenvolupar el seu projecte de vida autònoma. Han de donar resposta a les necessitats d’accés a la vida social i comunitària de qualsevol persona, generant oportunitats perquè les persones socialment més vulnerables o desafavorides puguin ser protagonistes de la seva promoció o inclusió social.


#3

Realment els serveis socials han d’entendre molt més la situació de les persones que els utilitzen, i fer un estudi exhaustiu de la situació de cada persona de la familia. Moltes de les persones que hi arriben no estan al 100% de les seves possibilitats i necessiten una reorientació real i eficaç. La manca d’autosuficiència i la càrrega de deutes deixa despullada a les persones i amb moltes dificultats per veure un futur immediat.
Cal col.locar personal especialitzades en cercar quines habilitats tenen les persones en situació d’exclusió social, i crear feines o sistemes de treball segons les qualitats d’aquestes persones.
I pensar en un assessorament i acompanyament real i eficaç dels emprenedors que en puguin sortir.