TÍTOL TERCER. Capítol V. Espai jove


#1

Catalunya en Comú reconeixerà un espai propi organitzat per a persones joves menors de 30 anys inscrites al propi partit, autogestionat i amb autonomia. Aquest tindrà com a referent Catalunya en Comú i serà un espai de reflexió política, organitzativa i d’incidència institucional que decidirà quina forma adopta per organitzar-se i de quina manera es relaciona amb Catalunya en Comú per construir un espai més atractiu de participació per a la gent jove i que vagi més enllà de l’apoderament, apostant per formes organitzatives i polítiques més dinàmiques i innovadores. Aconseguint, així, tenir una mirada jove de totes les temàtiques que ens interpel·len per a transformar la societat.


Article 5. Persones inscrites
#2

6 posts fueron trasladados al siguiente tema: Definición de la categoría TÍTOL TERCER. Espais de Catalunya en Comú


#3

#4

Hola!
Hem traslladat l’aportació a la introducció del títol III en la qual apareixen també diverses aportacions en la línia de crear nous capítols per definir espais de treball i participació no detallats en la proposta inicial de documents.
Moltes gràcies!