Regular els preus del lloguer

habitatge

#1

És urgent regular els preus de lloguer dels habitatges, a fi d’evitar que l’especulació generi situacions injustes, en especial en aquells territoris i barris on fets com el turisme o la inversió estrangera han provocat que els veïns, i en especial la població jove, hagin d’abandonar els seus barris per no disposar de recursos suficients per fer front al lloguer. Per intervenir en el mercat del lloguer proposem delegar en les administracions locals la capacitat per establir màxims en els preus del lloguer, tenint en compte les característiques del municipi.


#2

Caldria dir alguna cosa dels pisos turístics que s’haurien de regular i controlar de forma molt seriosa. No pot ser que blocs d’habitatges s’utilitzin com pisos turístics. Serà molt difícil controlar els preus del lloguer mentre els pisos turístics segueixin tenint un pes tan important (en el cas de Barcelona)


#3

Això de regular els preus dels lloguers no em sembla bona idea, perquè posats a regular això podem regular també qualsevol altre cosa i fer això no portarà més que maldecaps. Regularem el que ha de guanyar un lampista? O el que ha de guanyar un perruquer? Amb quin dret li direm a una persona que li regularem el seu benefici i a una altra no li direm res. Em sembla més assenyat intervenir en els preus dels lloguers amb ajuts i amb la promoció de vivendes públiques que, aquestes sí, les podrem llogar a preus assequibles i alhora influirem en que les de promoció privada no pugin tant de preu.