Estratègia compartida

sobirania-alimentàri

#1

El canvi de model energètic que proposem, però, no es pot realitzar de forma aïllada a Catalunya. El sistema energètic català està fortament interrelacionat amb el del conjunt de l’estat i, cada vegada més, amb Europa. Per això cal una estratègia compartida amb tots els sectors que treballen a l’estat i a Europa per impulsar la transició cap a un nou model energètic.


#2

Localització: Punt 3.6 paràgraf «Estratègia compartida»

Text original: «Estratègia compartida. El canvi de model energètic que proposem, però, no es pot realitzar de forma aïllada a Catalunya. El sistema energètic català està fortament interrelacionat amb el del conjunt de l’estat i, cada vegada més, amb Europa. Per això cal una estratègia compartida amb tots els sectors que treballen a l’estat i a Europa per impulsar la transició cap a un nou model energètic.»

Esmena: Addició, després del punt. “En aquest sentit cal posar sobre la taula de forma urgent la inconveniència de l’ús d’agrocarburants per l’efecte que tenen sobre el preu dels aliments a nivell mundial”

Motivació: Crec que és un problema d’abast mundial i conseqüències molt greus. Si plantegem una estratègia compartida que va més enllà de Catalunya hem de valorar treballar aquest tema a nivell territorial (prohibint el consum i producció) i a nivell global.