Disposicions transitories


#1

Afegir a les disposicions transitòries una nova disposició cinquena

Creació de corrents de pensament i de plataformes. Quan un nombre de persones d’inscrites a Catalunya en Comú tinguin un interès específic en defensar o promoure un conjunt de propostes o d’idees que no queden recollides per cap de les àrees d’interès o dels grups de treball existents, aquestes persones es podran constituir en una corrent de pensament o plataforma per poder donar a conèixer les seves propostes entre els integrants de Catalunya en Comú.


#2

2 posts fueron trasladados al siguiente tema: Definición de la categoría DISPOSICIONS


#3