Debat obert sobre "Un projecte de país des de tots els territoris"


#1

En aquest espai pots debatre obertament sobre qüestions que tinguin a veure amb l’Eix 6 de la ponència zero: Un projecte de país des de tots els territoris. Aquest és l’eix territorial on es tracten qüestions específiques dels diferents àmbits territorials del país: Terres de l’Ebre, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Comarques Centrals, Comarques Gironines, Penedès, Ponent i Regió Metropolitana de Barcelona.

El Fòrum Obert de la plataforma digital està moderat per diferents persones a càrrec del procés Un País En Comú. Aquestes persones vetllaran pel correcte funcionament de l’espai i perquè no s’hi produeixin actituds sexistes, xenòfobes, homòfobes, denigrants, insultants, acusacions o caricatures, difamacions ni violència verbal, així com a qualsevol comentari o publicació contrari a la defensa dels drets humans per part de qualsevol participant.

L’equip moderador té la capacitat d’actuar en conseqüència amb aquells casos en els quals s’infringeixin alguns dels elements abans mencionats. L’equip moderador podria expulsar una persona usuària de l’espai de debat, en el pitjor dels casos.


#2

Hay un punto importante que falta en los problemas del Camp de Tarragona. Tenemos la vergüenza de vivir en un territorio donde se celebran espectáculos circenses con los animales. Queremos el cierre del delfinario de La Pineda y que los animales allí cautivos se trasladen a un centro de recuperación de especies.


#4

5 entrades incorporades a un tema existent: Introducció de Un projecte de país des de tots els territoris


#7

Les següents propostes van sorgir durant el taller realitzat a Mataró el passat 19 de febrer, en el marc dels debats sobre l’eix 6 centrat en la comarca del Maresme:

  • Cohesió territorial: La comarca necessita una major connectabilitat entre costa i interior, especialment amb el Vallès Oriental i Occidental. Una millor connexió entre aquests territoris potenciaria l’objectiu d’aconseguir una regió metropolitana multicèntrica on els serveis essencials fossin més accessibles per la comarca.
  • Eines administratives i nova institucionalitat: Els Ajuntament de la comarca veuen molt limitada la seva capacitat (sobretot pressupostaria) per fer front a les diverses situacions polítiques, moltes d’elles fruit de la proximitat de Barcelona, com la gentrificació o el turisme. i no tenen prou eines per afrontar el problemes derivats de la proximitat amb Barcelona. Cal repensar els nivells administratius per adaptar-los a les realitats humanes i econòmiques de la comarca en la seva relació amb Barcelona. Ens cal també innovar sobretot en la capacitat d’obtenir nous ingressos per als ajuntament sense haver de pujar impostos a les classes populars.
  • Gentrificació: Cal afrontar aquest problema de forma urgent, degut a que els preus de l’habitatge està expulsant des de fa temps a àmplies capes de la societat dels diferents pobles de la comarca. S’apunta l’augment del parc d’habitatge pública i els índexs en els preus dels lloguers coma mesures per fer-hi front.
  • Potenciar i prestigiar el sector públic: En una comarca en procés de gentrificació com el Maresme cal, més que mai, un sector públic fort que recuperi sectors estratègics com per exemple la gestió de l’aigua o les escoles bressol. Elements que permeten incidir en la cohesió social de la comarca.
  • Potenciar els moviments socials de la comarca: Mantenir els vincles i acompanyar els moviments socials de la comarca. Que l’aposta institucional no vagi en detriment dels lligams amb aquests col·lectius.
  • Pla comarcal mediambiental: Realitzar un pla comarcal que tingui en compte les especificitats de la comarca en aquest àmbit, com la protecció de les costes, l’enfortiment del sector agrari o potenciar l’energia sostenible.

#9

Una entrada incorporada a un tema existent: Introducció de Un projecte de país des de tots els territoris


#11

Les següents propostes van sorgir durant el taller realitzat a Sant Boi de Llobregat el passat 14 de febrer, sobre l’eix 6 centrat en la comarca del Baix Llobregat:

Interessant la divisió per vegueries que fa el document però és va insistir en la necessitat de simplificar l’engranatge d’administracions supramunicipals com poden ser els consells comarcals, la FMC, ACM, etc. No crear noves estructures i mantenir d’altres. En aquest sentit es va dir no a la creació de noves administracions, les diputacions i els consells comarcals s’encavalquen moltes vegades. El 10% del PIB de Catalunya el representa el Baix Llobregat en canvi rep menys del 5% de finançament del govern català.

Moltes intervencions sobre el model territorial van ser per criticar el model que no fa gaire anys es va voler imposar i que finalment el lobby que el va promocionar no ho va conseguir, el va rebutjar el territori al Baix Llobregat; Eurovegas i l’economia dels casinos no interessa a Catalunya només als especuladors. Aquest perill d’especulació -que segueix la dinàmica de model territorial social liberal i també convergent- encarà es viu i continua sent un bon exemple d’això el PDU de l’Hospitalet de Llobregat i els projectes de revifar el pla Caufec d’Esplugues.

Sobre la Regió Metropolitana de Barcelona, i en concret sobre el Baix Llobregat, es va ressaltar els repetits incompliments dels diversos governs i la manca d’inversió sobre la nostra comarca. Amb un 10% de població rebem menys del 5% de les inversions. Vivim en una comarca segmentada per autopistes, línies d’alta velocitat, carreteres inacabades que han trinxat el territori i que poques vegades han comportat un benefici directe per a la ciutadania, al contrari, aquestes infraestructures han repercutit negativament en aspectes com la mobilitat. Sensació de maltractament per part de les administracions.


#12

Una entrada incorporada a un tema existent: Introducció de Un projecte de país des de tots els territoris


#13

Eix 6: El fet que el Vallès Occidental, el Vallès Oriental (i la seva possible coordinació/unificació), el Maresme o el Garraf no tinguin un tractament específic sembla condemnar a aquestes comarques a ser tractades com a Regió Metropolitana, quan hi ha una realitat prou deiferenciada que pot ser complementaria amb el paper a desenvolupar per la Regió Metropolitana, fent un paper reequilibrador.