Aportació a l’article 15 del reglament de processos electorals interns


#1

APORTACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 15 DEL REGLAMENT DE PROCESSOS ELECTORALS INTERNS

En l’apartat de representants territorials al Consell Nacional es proposa incrementar el nombre de representants de la Catalunya Central, de 4 a 6; incrementant així el total de representants territorials en aquest òrgan.

Justificació
A la Catalunya Central la definim en el nostre ideari polítc, en els següents termes: “més que una unitat geogràfica, viscuda social i políticament, les comarques centrals, esdevenen un mosaïc de realitats territorials que comparteixen déficits”. Efectivament aquesta diversitat, 5 comarques amb realitats territorials prou diferents, entenem que ha de ser reflectida en una major respresentació.
Aquesta proposta de major representació al CN es veu reforçada encara més si tenim en compte les dades de població: Segons L’IDESCAT el 2017, l’àmbit territorial de la Catalunya Central, hi viuen 398.767 habitants. Xifra molt similar al nombre d’habitants de la comarca del Vallès Oriental (403.259) per la qual en aquest article del reglament es fixen 6 representants al Consell Nacional.
En definitiva, incrementant les persones representants a 6 posem definitivament l’equitat territorial i de població d’aquesta Vegueria, en els termes que es mereix.


#2

Un post fue trasladado al siguiente tema: CAPÍTOL II. PROCESSOS D’ELECCIÓ D’ÒRGANS INTERNS: article 15. Eleccions a la Comissió Executiva Nacional i el Consell Nacional


#3