Organització   TÍTOL QUART. Radicalitat democrática


Definición de la categoría TÍTOL QUART. Radicalitat democrática (1)
Capítol I. Mecanismes i òrgans per garantir la radicalitat democràtica i la tranparència: article 33. Comissió de Garanties Democràtica (5)
Capítol II. Processos d'elecció interns: article 35. Principis generals (4)
Capítol I. Mecanismes i òrgans per garantir la radicalitat democràtica i la tranparència: article 31. Àrea de transparència (3)
Capítol II. Processos d'elecció interns: article 36. Desplegament reglamentari (3)
Capítol I. Mecanismes i òrgans per garantir la radicalitat democràtica i la tranparència: article 34. Consultes internes vinculants (3)
Capítol I. Mecanismes i òrgans per garantir la radicalitat democràtica i la tranparència: article 30. Principis de radicalitat democràtica (7)
Capítol I. Mecanismes i òrgans per garantir la radicalitat democràtica i la tranparència: article 32. Processos de resolució (1)