Organització   ANNEX I. CODI ÈTIC


Definición de la categoría ANNEX I. CODI ÈTIC (2)
4. Dignificació de la política, supressió de privilegis i mesures contra la corrupció (16)
1. Principis generals d’ètica política i radicalitat democràtica (2)
2. Independència financera, transparència i gestió ètica dels recursos (7)
3. Democratització de la representació política, fiscalització i rendició de comptes (2)