Una societat ètica

ètica-transparència

#1

La democràcia i el debat ètic han de regular totes les institucions socials i comunitàries i s’han de convertir en fonaments de la vida en comunitat. Per això, cal incorporar els debats ètics a les polítiques públiques en tots els àmbits (contractacions, energia, drets dels animals, sanitat…). Defensem una ètica democràtica, pràctica i quotidiana, un element essencial i constant en les nostres vides, un eix vertebrador de la nostra societat. Cal crear democràcia econòmica. La democràcia ha d’arribar a les empreses i als nostres llocs de treball. Els mercats han d’estar sotmesos a la democràcia i no a l’inrevés.


#2

No és massa genèric parlar de que “els mercats han d’estar sotmesos a la democràcia i no a l’inrevés”? En general, tot el text és massa d’expressió de bones intencions (que ja està be que siguin bones…) sense preveure les dificultats, les resistències que trobarem.