Una seguretat privada amb garanties democràtiques

seguretat-justícia

#1

Cal que la seguretat privada que ha adquirit en els darrers temps una extensió important i que presta serveis que poden afectar a la vida quotidiana de la gent i als seus drets (des de l’accés a un aeroport, a uns grans magatzems o a una discoteca; o en l’ús de la videovigilància) es faci sota un control estricte de l’administració pública, que ha de garantir la formació del seu personal i el respecte als drets de la ciutadania.