Una política neta

ètica-transparència

#1

Cal separar diners i política. S’ha d’obrir una nova etapa de compromís ètic. Volem una política neta, responsable i exemplar: que reti comptes, que incorpori la revocació, la limitació de mandats, de sous, les agendes públiques, etc.


#2

Proposem a l’apartat sobre política neta afegir: “Cal visualitzar, protegir i estimular les bones pràctiques que ja existeixen en moltes administracions, que queden enfosquides per les actuacions irregulars o il·lícites d’altres agents públics i privats.”

Valorar incorporar al mateix apartat sobre política neta: “En temps de dificultats econòmiques i de baixa confiança política, la implementació de codis ètics pot convertir-se en una verdadera palanca de canvi, a favor d’una millora de la qualitat de la democràcia i de la recuperació de la confiança pública.”


#3

Hola, propondría aquí una adición al texto que haga referencia al registro de grupos de interés como elemento clave para que el proceso de toma de decisiones del Gobierno sea lo más transparente posible.