Una justícia propera

seguretat-justícia

#1

Ens cal una justícia propera a la ciutadania que doni respostes als con­flictes menors, especialment utilitzant la conciliació i la mediació com a eines per a la resolució alternativa de conflictes. Cal desplegar totes les possibilitats de compliment de penes a través de les mesures penals alternatives, en especial a través dels treballs a la comunitat i en el medi obert, que potenciïn la reinserció social de les persones penades i també la seva responsabilitat, dignitat i recuperació personals.