Una justícia eficaç, ràpida i transparent

seguretat-justícia

#1

Cal dotar l’administració de justícia amb més recursos humans, eco­nòmics i tecnològics, i aturar i revertir les privatitzacions. Defensem una oficina judicial que respongui a criteris d’eficàcia, celeritat, transparència i proximitat a la ciutadania; integrant les tecnologies de la informació i de la comunicació en els pro­cessos de revisió i millora del servei públic de l’administració de jus­tícia, i no solament com a peça auxiliar de l’organització. Igualment, cal adoptar —tan aviat com sigui possible— un sistema electrònic de tramitació que redueixi temps i costos de gestió i millori la transparència de cara a la ciutadania.


#2

No hi ha justícia, si es dona quan ja no serveix. Fi del col·lapse judicial. Posar immediatament, un jutge de suport a cada magistrat així com un lletrat assessor. Tot i així, continuaríem sent el país amb menys funcionaris de la UE en Justícia. Si la justícia no és ràpida no és justícia. Si la justìcia no te medis, s’obre la porta a la corrupcio