Una democràcia transparent

ètica-transparència

#1

Volem obrir les portes de bat a bat, que les parets siguin de vidre per tal que tothom, amb màxim control i garanties, sàpiga com es prenen les decisions i què es fa amb el diner públic.


#2

Crec que publicar els comptes de les institucions publiques, ja sigui de manera obligatoria o com bona practica, evitaria casos de corrupcio i donaria una maxima transparencia i credibilitat a la gent sobre la gestio publica.


#3

M’agradaria afegir a aquesta declaració d’intencions algunes propostes una mica més concretes per tal d’encaminar la seva consecució:

  • Legislar millor i establir reglaments clars sobre com un ciutadà pot exercir el dret a la informació pública i sobre com les institucions públiques han de fer efectiu aquest dret. Per exemple, la obligació de respondre a totes les peticions d’informació de manera argumentada i en uns plaços raonables.
  • Transformar els gabinets o departaments de comunicació de les institucions en un veritable servei públic. Es a dir, organitzar-los de tal manera que el seu objectiu sigui facilitar l’accés a la informació pública als ciutadans i als mitjans de comunicació en general, evitant que siguin (com son ara) el servei de comunicacio/propaganda dels alcaldes o presidents de cada institució. Per aquesta funció ja hi ha els equips de comunicació de cada partit.
  • Finançar recerca i iniciatives que utilitzin els avenços en TIC per facilitar aquesta transformació.
  • Incentivar la utilització d’aquests canals d’informació per part dels ciutadans amb els recursos que tingui cada administració, ja sigui promoguen formació sobre aquest tema en instituts i universitats o promoguent “recompenses” a les associacions que utilitzin i divulguin aquests canals.