Una administració social, ambiental i laboralment responsable

administració-públic

#1

Volem una administració que garanteix el compliment de la normativa laboral respecte als seus empleats i respecte als i les treballadores de les empreses adjudicatàries dels contractes públics. Defensem, a més, la introducció d’un sistema de compra pública que potenciï les conductes socialment i ambiental responsables.


#2

Estic d’acord amb la proposta, però potser la precissaria una mica més pel que fa al sistema de compra pública social i ambientalment responsable, amb una referència a mecanismes de control social i democràtic de la contractació pública, no només pel que fa a la seva adjudicació, sinó també amb mecanismes de seguiment que garanteixin el compliment de les exigències dels plecs de clàusules.


#3

A part del personal funcionari, interí, i laboral a l’administració pública hi ha un altre tipus de contracte, el precari, també anomenat, subcontractació, o outsourcing. Treballadors de grans empreses o multinacionals que exerceixen el 100% de la seva feina dins l’administració pública, però que el seu lloc de treball està subcontractat.

Treballadors de la neteja, de la informàtica, i del manteniment dels edificis en són l’exemple. Mentre aquests grans contractes estan beneficiant a multinacionals i grans empreses, els treballadors, els quals si estiguessin contractats directament per l’administració cobrarien un sou molt més alt i tindrien unes condicions laborals molt millors, veuen com les empreses guanyadores de les licitacions es queden amb una bona part del seu sou, el qual surt dels impostos de tots, a canvi de no fer res, ja que el treballador exerceix la seva feina i el contacte amb la empresa pagadora es quasi nul.

Amb aquest model actual, es precaritza encara més el mercat laboral, amb l’agreujant de ser l’administració pública qui ho fa, quan hauria de donar exemple.

La proposta és ben senzilla. Que aquest personal, indispensable per al bon funcionament de l’administració pública, com són les treballadors i treballadors de la neteja, informàtica, i manteniment dels edificis, els quals treballen de manera fixa als edificis de l’administració, passin a ser personal contractat directament per l’administració. Que els contractes temporals, per a tirar projectes endavant, es facin a cooperatives on es tinguin en compte les condicions laborals de les treballadores i treballadors.


#4

Hola, propongo añadir el siguiente texto al párrafo del @GrupImpulsor:

Una administración social, ambiental y laboralmente responsable. Queremos una administración que garantice el cumplimiento de la normativa laboral respecto a sus empleados y respecto a los y las
trabajadoras de las empresas adjudicatarias de los contratos públicos. En este sentido, es necesario extender medidas como la del Buzón Ético y de Buen Gobierno puesta en marcha en el Ayuntamiento de Barcelona, para que la ciudadanía y los mismos trabajadores municipales puedan exponer de manera anónima presuntas irregularidades en la gestión de la ciudad.


#5

La compra pública innovadora está destinada a potenciar el desarrollo de nuevos mercados desde el lado de la demanda a través de la contratación pública. Por ese motivo en el texto del Grupo Impulsor propongo el siguiente añadido:

Además, defendemos la introducción de un sistema de compra pública innovadora que
potencie las conductas social y ambientalmente responsables, así como la introducción de productos o servicios como un valor diferencial.


#6

Defensem, a més, la introducció d’un sistema de compra pública que potenciï les conductes socialment i ambiental responsables.""" Les cláusules favorables a qüestions socials i mediambientals han de tenir pes i presència en les valoracions.""""