Una administració per a la ciutadania

administració-públic

#1

Caldrà col·locar l’èmfasi en les persones amb les quals es relaciona l’administració pública. Tanmateix, a diferència d’allò que s’ha proposat des de les corrents gerencials, pensem que l’administració ha de relacionar-se amb les persones en tant que ciutadanes, no com a usuàries ni com a clientes de serveis. Això implica recuperar l’orientació col·lectiva de l’administració pública, recordant que el seu objectiu constitutiu no és maximitzar la satisfacció de clients individuals sinó contribuir a la construcció de projectes col·lectius.