Una administració no burocràtica

administració-públic

#1

Un aspecte crucial del funcionament clàssic de les administracions públiques és la confiança en els processos (es diu que asseguren l’eficiència) i la desconfiança en les persones que hi treballen (es parteix de la base que cal controlar-les). Aquest model, rígid i burocratitzat, no funciona quan hem de treballar plegats (en xarxa i a través de processos deliberatius). De manera que caldrà treballar per invertir els termes. L’administració del futur s’ha de construir a partir de la confiança en les persones que la formen, de creure en elles, en la seva implicació, en els seus valors i en la seva capacitat.


#2

Sens dubte, confiar en les persones que formen l’administració pública és important.
És una de les formes per motivar que continuïn, la immensa majoria, fent una molt bona feina. Cal buscar més formes d’empoderar-las i motivar-las en la feina.
També, cal, però, que, com en les persones que cobrin de la política, mecanismes efectius de rendiment de comptes per la minoria que es repenja.


#3

Hem de rescatar el malaguanyat concepte de “funció pública” amb funcionaris més independents, eficients i ben pagats, que tinguin clar que estan al servei dels ciutadans. I això ha de ser especialment cert i efectiu amb la milícia, policia i el jutges i magistrats. Recordem que la manca de medis i de sous dignes ha estat la més efectiva arma per fer perviure la corrupcio


#4

Ben d’acord. Per això és important treballar les carreres professionals del funcionariat públic, la qualificació del funcionariat i l’adquisició d’hàbits de documentació i transparència de tota l’activitat de manera que les actuacions del funcionariat siguin accessibles a la ciutadania com un procediment més de rendició de comptes. Els procediments modernitzadors de l’administració electrònica han d’ajudar-hi