Un administració que faci polítiques públiques

administració-públic

#1

Finalment, transitant els camins abans descrits estarem, implícitament, traslladant-nos d’una administració específicament orientada a la gestió de serveis a una altra més centrada en el disseny i la implementació de polítiques públiques. L’administració pública no és com una empresa que presta determinats serveis, és una institució política que opera per defensar i promoure valors com els de la cohesió social, la sostenibilitat o la justícia. Proposem, en definitiva, superar la gerencialització de l’administració i apostar per la seva politització.


#2

No s’acaba d’entendre aquest concepte. Podria resultar incoherent amb la “Independència de l’administració” envers la política o els polítics que es propugna al text del Grup impulsor i en algun comentari, i compte amb que es percebi que defensem que l’administració només dissenya i implementa perquè aquí està la base de l’externalització de serveis. Tot i això crec que té potència si s’explica millor. Una Administració per aplicar polítiques públiques potser seria més clar. En qualsevol cas, continua en tot l’apartat aquesta espècie d’idea que l’administració pública és quelcom amb vida pròpia; un organisme autònom de la societat. No es parla dels diferents nivells de l’administració, ni de com són els treballadors i treballadores públiques els principals termòmetres de la situació de la nostra societat i de les seves necessitats.