Un administració en xarxa

administració-públic

#1

D’entrada, caldrà reconèixer i incorporar un canvi en la mateixa morfologia de la institució, que ja no podrem representar com la clàssica piràmide jeràrquica i que haurem d’aprendre a observar com una estructura reticular, com una xarxa. S’ha escrit i s’ha parlat molt del pas de les jerarquies a les xarxes, de manera que només subratllarem allò que per nosaltres representa l’autèntic repte de futur: passar d’un escenari en què les responsabilitats i les funcions estan atribuïdes a un nou escenari en què les responsabilitats i les funcions són compartides. Haurem d’aprendre una cosa molt fàcil de dir i molt difícil de fer: treballar amb els altres.


#2

De quina Institució es parla? És una apartat molt abstracte. Sembla que es parla des de la Generalitat de Catalunya i ni tants sols des d’aquesta en sentit ampli. S’ha de parlar del que és avui l’administració pública. L’administració és un seguit de nivells, des de l’ajuntament més petit al departament més especialitzat de la Universitat, amb presència a tot el territori i que presta multitud de serveis a la ciutadania; des de l’educació, la salut o el benestar social a la recaptació, la seguretat o la justícia. Cal treballar en xarxa si, dins de cada institució però també entre les institucions mateixes.