Garantir els drets dels més vulnerables

seguretat-justícia

#1

Cal garantir els drets dels més vulnerables, combatent el “mobbing” o assetjament moral en l’àmbit immobiliari i millorant l’atenció a les víctimes de la violència de gènere. En aquest sentit, advoquem per revisar d’urgència les ordres de protecció en tot el territori català, així com dels nivells de risc i la supervisió a tots els casos.


#2

El torn d’ofici és essencial per a la vida democràtica i per a la defensa dels que menys tenen. Cal apostar per la millora del mateix, procedint a un augment del pressupost del 15% cada any fins a aconseguir retribucions dignes per als professionals que l’imparteixen. Cal introduir com a beneficiaris del Torn, els autònoms i les Pymes quan passin èpoques de crisi.