El dret a la seguretat ha de ser garantit

seguretat-justícia

#1

El dret a la seguretat ha de ser garantit per l’administració pública. La immensa majoria de la gent, especialment la que viu a barris populars, només pot veure garantit aquest dret per les polítiques públiques generades des de la Generalitat i els ajuntaments. No volem un model de país en què, com passa en alguns estats, la seguretat és tan sols un dret de les classes benestants que es paguen serveis exclusius de seguretat privada, generant veritables zones restringides a les quals la població no pot ni tan sols accedir.