Diagnosi de Administració pública

administració-públic

#1

L’administració pública tindrà un paper fonamental per fer possible el nou model de país que estem proposant. En aquest darrers anys hem constatat que a Catalunya tenim una administració pública sòlida, capacitada i molt professional. En un context molt difícil hem vist com els treballadors i treballadores del sector públic han continuat treballant pel benestar del conjunt de la ciutadania. Per tant, desmarcant-nos d’aquells que veuen en l’administració pública un cúmul de despropòsits, pensem que disposem d’un personal públic i d’una voluntat de servei que cal reivindicar com la base sobre la qual construir el futur de l’administració pública. Ara bé, posar en valor l’administració pública que tenim no significa ignorar que necessita d’una profunda transformació. La realitat social, econòmica i política és avui molt diferent a la de fa uns quants decennis i, per tant, seria absurd pensar que l’administració pública pot ignorar aquests canvis i continuar com si res.


#2

Hay que desarrollar y ampliar este apartado. Propongo añadir lo siguiente:
"Hay que aumentar la profesionalidad e independencia de los empleados públicos, incluido el personal directivo. Se debe crear un organismo independiente y profesional que centralice los procesos de acceso y de provisión de puestos de trabajo, garantizando que en cada caso se seleccionan las personas más adecuadas, de conformidad con los principios de mérito y capacidad.


#3

Aquest no és el millor apartat per parlar de l’administració pública. Proposo reubicar-ho a sobiranies (al 3) a continuació de Municipalisme. Ubicat aquí sembla que l’administració pública és un ens autònom; un bolet. A Municipalisme es parla de coordinació d’administracions hi quadra millor. També caldria afegir al text o replantejar-lo des de l’òptica del servei públic. Plantejo refer el començament del text així:

" L’administració pública tindrà un paper fonamental per fer possible el nou model de país que estem proposant. Volem un país amb una administració que defensa l’interès col.lectiu i el bé comú, que està al servei de la ciutadania per atendre les seves necessitats i garantir els seus drets. En aquest darrers anys hem constatat que a Catalunya tenim una administració pública sòlida, capacitada i molt professional, però cal fer-la encara més eficient i eficaç millorant la coordinació dels diferents serveis i nivells d’administració. En un context molt difícil hem vist com els treballadors i treballadores del sector públic han continuat treballant pel benestar del conjunt de la ciutadania tot i la manca de recursos i els intents de desprestigi patits des de dins i fora de l’administració pública. Per tant,…"


#4

Plantegem allargar el punt en un sentit similar a això: "La necessària transformació de l’administració pública passa per el reconeixement d’aquesta transformació radical, la necessitat de reinventar-se que tenen les administracions públiques. Les administracions, per tant, estan obligades a innovar. La innovació administrativa, tant en els continguts de les polítiques com en les formes de les actuacions, no és una opció; és un imperatiu.
Les dificultats no es troben només en els instruments que han d’aportar solucions –les Administracions Públiques-, sinó, sobretot, en la naturalesa del problemes. L’Administració ha de fer front a problemes inèdits i d’una complexitat desconeguda fins al moment. Problemes que són, en essència, complexos i multidimensionals, amb la qual cosa són inabordables a partir de les estratègies tecnocràtiques basades en la simplificació i en la delimitació disciplinar.