Despolitització de la justícia

seguretat-justícia

#1

Volem una justícia despolititzada. Una justícia que transmeti a la ciutadania la confiança d’una actuació imparcial, resolent els procediments judicials tenint en compte només l’aplicació de la llei, sense deixar-se arrossegar pels interessos dels qui més tenen en detriment de les persones desafavorides.


#2

Garantir la independència judicial, creant mecanismes per fer realitat organismes judicials lliures de pressions polítiques, pressions, que l’únic que ens han portat és més corrupció. I encara més, senzillament complir les sentencies del TEDH al respecte.


#3

Lexnet és “EL” mecanisme del poder executiu sobre el judicial, per saber-ho tot de tots, i moltes vegades d’allò que més ens avergonyeix, d’allò més íntim, els conflictes personals, laborals, econòmics o de parella. Que les bases de dades que ara estan en mans de l’executiu, passin a dependre del Tribunal Suprem y controlades per una comissió independent. S’ha de lluitar contra el que pretenen sigui el segon pas, la explotació d’aquestes dades per la privatització de les mateixes. Recordem que està pendent la privatització del Registre Civil, que dintre de 9 mesos passarà a mans dels Registradors mercantils i de la propietat.