Despatriacalització de la política

radicalitat-democràt

#1

La despatriarcalització vol dir anar un pas més enllà. Significa transformar els espais polítics amb la presència de dones i totes les persones que han estat excloses. Però, sobretot, significa portar a l’agenda política temes essencials per a la vida de les persones, desvaloritzats fins ara, i regirar les estructures des d’on es duu a terme la política. Despatriarcalitzar és subratllar el feminisme en continguts i processos, removent desigualtats, garantint l’accés als mecanismes de poder i valorant totes les veus i les aportacions.


#2
  • En aquest paràgraf es podria també fer més èmfasis a la necessitat de la responsabilitat compartida de les tasques domestiques i reproductives i la necessitat d’implementar mesures i concretes per a incentivar a las homes a prendre la mateixa carga i responsabilitats de les dones en la cura dels fills, familiars dependents o persones grans. Sense una veritable coresponsabilitat i reconeixent del valor essencial d’aquest treball reproductiu seguíem encaixats dins un sistema patriarcal i reproduint la tradicional distinció dels rols de gènere que es tradueix en una clara discriminació laboral a les dones i suposant l’acumulació de desigualtats al llarg de la vida.