Com puc fer aportacions a la ponència zero?


#1

Pots fer aportacions concretes a la ponència marc (textos zero) entrant a algun dels apartats amb que s’estructura la ponència. Tingues present que el Fòrum Obert NO és l’espai per fer aportacions a la ponència, sinó que és un espai orientat al debat.

Les aportacions a la ponència marc (textos zero) poden ser de tres tipus:

  • Aportació d’addició: proposa afegir una idea nova no inclosa en el text proposat per l’Equip d’Organització i l Executiva de Catalunya en Comú.

  • Aportació de supressió : proposa eliminar alguna part del text proposat per l’Equip d’Organització i l Executiva de Catalunya en Comú.

  • Aportació de modificació o substitució: proposa complementar, modificar o substituir alguna part del text proposat per l’Equip d’Organització i l Executiva de Catalunya en Comú.

L’extensió de les aportacions serà d’un mínim de 250 caràcters a un màxim de 1.000 caràcters i aquestes podran ser de ser de caire conceptual, no sobre qüestions de forma, d’estil o correcció sintàctica.

Participar d’aquest procés és possible tant des de les aportacions al document com des dels comentaris a les aportacions d’altres persones usuàries al seu fil corresponent. L’equip moderador de l’espai digital revisarà les aportacions i vetllarà perquè aquestes s’hagin realitzat a l’espai correcte i de forma adequada. Qui hi participi també podrà denunciar les aportacions que continguin expressions ofensives; en aquests casos l’equip de moderadors les tractarà i/o eliminarà segons sigui convenient. En cap cas, l’equip de moderadors podrà modificar la redacció de les aportacions de les persones usuàries.

Els comentaris o les aportacions fetes fora de l’eina participativa del document i els seus fils no es recolliran a efectes de la seva inclusió als textos, entenent que els fòrums oberts que s’hi habilitaran tindran un caràcter deliberatiu que va més enllà dels mateixos temes del document.


#2

Una entrada separada a un nou tema: Observacions generals: Sindicats i Espanya


#3

Una entrada incorporada a un tema existent: Diagnosi de Justícia social i polítiques per l’equitat