Aportació de la gent d'En Comú Podem a Santa Coloma de Gramenet [traslladat]


#1

[traslladem des del Fòrum de suport aquesta aportació feta per @antoniomolina]

Es fa un debat entorn dels documents que presenta Catalunya En Comú vers la organització i reglaments. La reunió, en principi, es fa per exposar dubtes o temes sobre els que hi ha idees contraposades.
Finalment es decideix recollir les aportacions del debat per enviar-les a Catalunya en Comú.

1- Potser per començar, cal recuperar la intervenció de la companya Marga, que ja avançat el debat, diu que aquest debat i la lectura dels estatuts ens la hem de prendre com una manera de seguir avançant i de començar el procés d’organització que és molt complex.
2- Un dels primers temes que genera dubtes es la composició de la Comissió Nacional, respecte a la suma dels electes per part dels territoris, els membres electes per sufragi d’assemblea i la comissió executiva.
3- També hi ha debat entorn a la complexa superposició d’organismes territorials, respecte als locals. Hi ha qui pensa que els organismes territorials haurien de funcionar com a lloc de trobada de coordinadors locals i no generar noves estructures per escollir aquests organismes.
4- Sobre el model inscrits/activistes hi ha un debat extens i moltes intervencions en torn en aquest tema. Aquesta diferència de ‘nivell’ entre uns inscrits i uns altes genera confusió. Hi ha veus que no entenen quin és el criteri per que uns companys i companyes siguin activistes i tinguin per això més drets a participar en els òrgans de decisió interns. Però hi ha d’altres que diuen que aquest sistema promou que aquells que s’impliquen veritablement en la vida política, són els que de fet tenen la possibilitat a més de participar en l’organització.
Es parla que es discrimina als que tenen temps lliure o disponibilitat horària respecte dels que no en tenen temps. Hi ha qui diu que aquest model, que ja funciona a Barcelona en Comú, està demostrant-se poc efectiu perquè la gent participa menys. Però, en tant que a la disposició transitòria es diu que en principi la constitució d’activistes queda en suspens, veurem com va.
5- No acabem de veure clar l’excepció de Terrassa en Comú en el seu procés d’adaptació als estatuts, que pot generar que d’altres espais vulguin també acollir-se en aquesta excepció.
6- El tema econòmic també provoca molt debat. Hi ha partidaris de pagar quota com a medi de subsistència de la organització a més de ser una manera de ‘fidelitzar’ els inscrits. Però hi ha veus que creuen que pagar quota limita la capacitat d’atreure persones noves a la organització i es senten còmodes en un mode de participació en el que es fan campanyes de micromecenatge o donacions i aportacions individuals.
Alguns participants creuen que si no es paga quota, sense credits, amb l’aportació dels càrrecs públics només, que poden ser molts o poden ser pocs, no es garantitza la pervivència de l’organització ni la infraestructura necessària. Però, també hi ha gent que creu que això serà positiu perquè provoca que l’organització busqui maneres alternatives de autofinaciar-se, amb més activitat pròpia per generar recursos.
No es veu clar com ha d’arribar aquest diner que es genera als territoris. No es veu clar tampoc el tema de cedir diner de la organització per cooperatives, entitats o oenegés.
7- Hi ha una aportació respecte al Codi ètic i a la rendició de comptes, donat que no es posa un temps determinat per fer aquesta rendició.
8- En quant a la constitució dels Comuns locals, la disposició transitòria que busca l’informe de les tres organitzacions impulsores genera una pregunta. Tot i que entenem que es fa per garantir la constitució de ‘comuns legals’ deixa en mans de les organitzacions la constitució dels comuns locals que pot generar problemes.
9- En torn al model organitzatiu es fa constar que després de tant temps de preparació i debats, finalment s’ha optat per un model d’organització bastant convencional i jeràrquic. Hi ha debat en torn a la renovació de mandats, i es pregunta sobre el plaç de renovació de la direcció provisional.
10- Un punt que genera debat també es el de la no especificació de les sectorials. Tot i que s’esmenta que es crearan no es diu quines seran. Món del treball, feminismes, educació, sanitat, gent gran o joves, haurien d’estar, al menys ja recollides en els estatuts.

Van participar 16 persones inscrites en el debat, 9 dones, 7 homes. El debat es va fer el 26 de març.
Salut!