Accés a la justícia

seguretat-justícia

#1

Apostem per potenciar i ampliar els serveis d’orientació jurídica i justícia gratuïta. Cal modificar els criteris legals per ampliar els ingressos mínims familiars requerits per tenir dret a la justícia gratuïta i perquè les associacions cíviques i ONG’s també tinguin dret a l’assistència jurídica gratuïta quan actuïn en defensa de serveis públics i del medi ambient.


#2

Anulació i retorn de les taxes judicials, veritable trava als ciutadans que han esmicolat pel cantó de la butxaca els seus drets, en benefici dels poderosos. Capacitat d’indemnització de tots aquells que no han pogut exercir els seus drets per causa de les Taxes.