Guies de moderació - pregunta


#1

Hola,

voldria demanar si se’m poden aclarir un parell de dubtes de com es planteja moderar el debat.

Tenia obert un tema, amb força “likes” i un comentari i s’ha tancat el debat i desplaçat el tema com a comentari a una altra entrada . En el mateix epígraf, s’han deixat oberts altres temes, altres també s’han tancat i no em queda clar el criteri que es segueix.

Això em genera dubtes:

  1. Es podria aclarir el criteri, per favor? Un tema té molta més visibilitat que un comentari i fa el debat molt menys visible.
  2. Els likes que hi havia s’han perdut. Si això ha de servir com a criteri per valorar el suport que té un punt de vista, em preocupa que s’hagin perdut. Es poden recuperar o comptabilitzar d’alguna manera?
  3. El comentari que hi havia al tema que jo plantejava, en moure’l, ha quedat fent referència al tema nou, que és força contradictori amb el punt de vista que jo he exposat. Per tant, sembla que doni suport a un punt de vista diferent de l’original. Podrieu mirar de corregir això, per favor?

Mercès


#2

Hola,

Es va moure el tema per dos motius. Primer, el redactat començava exactament igual que la “diagnosi d’Europa i internacionalisme”, motiu pel qual semblava que s’estava proposant un redactat alternatiu a aquest punt. I segon, el títol generava confusió, ja que portava el mateix títol que el conjunt de l’epígraf “Europa i internacionalisme”. Si no hi estàs d’acord ho podem tornar a moure com a “tema nou”, però en aquest cas hauries de suggerir un títol que es diferenciés del títol del conjunt de l’epígraf i que transmetés una idea concreta i nova.

Bàsicament s’utilitzen dos criteris a l’hora de moure aportacions (tots dos pensats per ordenar el debat i facilitar la sistematització de les aportacions):
1- No són aportacions concretes al text (noves o de millora) sinó que són reflxions generals, preguntes o elements de debat. En aquest cas es mouen les aportacions al fòrum obert de debat.
2- Són aportacions que fan referència a un tema ja existent (ja sigui perquè el complementen o perquè ofereixen un punt de vista alternatiu). En aquest cas es mouen al fil del tema ja existent.

Els temes “nous” no tenen la finalitat de donar més visibilitat a una qüestió sinó que estan pensats per fer noves aportacions (noves idees) que no estan recollides ni en la proposta del Grup Impulsor ni en les de cap altre usuari/a.

D’altra banda, consultarem amb els serveis tècnics la qüestió dels likes, doncs no s’haurien de perdre…

Pel que fa al comentari sobre la teva aportació, ja hem aclarit que fa referència a la teva aportació i no a la proposta del Grup Impulsor.

Restem a la teva disposició per a qualsevol altre aclariment.

Atentament,

Equip de Moderació


Diagnosi d'Europa i internacionalisme