Organització   TÍTOL SISÈ. Gestió dels recursos


Definición de la categoría TÍTOL SISÈ. Gestió dels recursos (2)
Article 43. Comissió de Comptes (5)
Article 41. Principis (6)
Article 42. Obligacions jurídiques i administratives (1)
Article 44. Desplegament reglamentari (1)