Organització   TÍTOL CINQUÈ. Règim disciplinari


Definición de la categoría TÍTOL CINQUÈ. Règim disciplinari (1)
Aportacions agrupades al Títol cinquè (1)
Capítol II. Infraccions i sancions: article 39. Tipificació de les infraccions (5)
Capítol I. Règim i procediment disciplinari: article 38. De la incoació de l’expedient (2)
Capítol I. Règim i procediment disciplinari: article 37. Principis (1)
Capítol II. Infraccions i sancions: article 40. Sancions (1)