Organització   TÍTOL PRIMER. Què és Catalunya en Comú


Definición de la categoría TÍTOL PRIMER. Què és Catalunya en Comú (1)
Article 2. Àmbit i finalitats (7)
Article 1. Denominació, sigles i símbol (5)
Article 3. Domicili, web i adreça electrònica (2)
Article 4. Règim jurídic (1)